Co je API - WPDistro

API

API

API je zkratka pro „Application Programming Interface“ (rozhraní pro programování aplikací). API je sada pravidel, protokolů a nástrojů pro vytváření softwarových aplikací. Efektivně funguje jako rozhraní mezi různými softwarovými programy a umožňuje jejich vzájemnou interakci.

Zde je několik klíčových bodů, které charakterizují API:

  1. Abstrakce: API poskytuje abstraktní vrstvu mezi dvěma různými systémy nebo vrstvami aplikace. To znamená, že vývojáři mohou provádět operace nebo získávat data bez nutnosti znát interní fungování systému, se kterým API komunikuje.
  2. Interoperabilita: API umožňuje dvěma různým systémům, které byly vytvořeny nezávisle, vzájemně komunikovat. To je základem mnoha služeb, které používáme online, kde například webové aplikace komunikují s databázovými servery, cloudovými službami nebo jinými aplikacemi.
  3. Modularita: API umožňuje oddělit frontend od backendu nebo oddělit různé komponenty služby pro snadnější správu a rozvoj.
  4. Bezpečnost: Při používání API mohou být data a funkčnost systému chráněna, protože API může omezit přístup pouze na určité části aplikace a vyžadovat ověření a oprávnění.
  5. Snadná integrace a rozšiřitelnost: API umožňuje snadno integrovat externí služby a funkce do existujících aplikací, což umožňuje rozšíření jejich funkcí bez potřeby významného přepisování kódu. API využíváme i při propojování ERP systému s vytvořeným webem.
  6. Standardizace: API poskytuje standardizovaný způsob, jakým aplikace mohou požadovat a předávat informace, což usnadňuje vývojářům práci, protože se mohou řídit jasnými specifikacemi.

API může být veřejné, soukromé nebo omezené:

  • Veřejné API (také známé jako „open API“) jsou dostupné vývojářům a jiným uživatelům s minimálním omezením.
  • Soukromé API jsou určeny pro interní použití v rámci organizace, kde pomáhají integrovat různé interní systémy a procesy.
  • Omezené API jsou obvykle dostupné pod určitými podmínkami, například pro partnery nebo pro ty, kteří platí za přístup.

API jsou zásadní pro současný software a internetové služby, protože umožňují rychlý vývoj a snadnou integraci různých technologií a služeb.

Zadejte email a telefon
Ozveme se Vám

Gib deine E-Mail ein und wir melden uns bei dir

Každý týden posíláme novinky ze světa WordPress, webů, eshopů a zajímavostí. Dejte nám svůj e-mail a získávejte novinky také.